Overheid & Maatschappelijk Vastgoed

Minder onderhoudskosten en lage CO2 footprint

Groene daken kunnen bij uitstek een rol spelen in het leefbaarder en gezonder maken van een stad. Daarnaast dragen ze ook bij aan het oplossen van een aantal maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptie, duurzame energie, biodiversiteit en gezondheid. Redenen genoeg om de aanleg van groendaken vanuit overheidswege te stimuleren. Het vergroenen van de overheidsgebouwen en maatschappelijk vastgoed zelf kan hier natuurlijk niet bij achterblijven.

Echter, met het aanleggen van een groendak blijft het niet. Er is regelmatig onderhoud nodig en op termijn zullen onderdelen vervangen moeten worden. Met een sedumtegeldak van Urban Green Systems is dit niet nodig. De sedum op onze tegels groeit op een natuurlijke wijze en heeft geen extra water, voeding of onderhoud nodig. Dit alles leidt tot minder onderhoudskosten en daardoor lage CO2 footprint. Voor vastgoedbeheerders een belangrijke reden, omdat hiermee een positieve bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030.

Waarom een Urban Green sedumdak

  • Nauwelijks onderhoudskosten: onze sedumdaken zijn onderhoudsvrij. Het is leggen en klaar. De sedum behoeft geen extra voeding of water. Ook hoeft er geen onkruid verwijderd te worden. Dit betekent minder onderhoudskosten door de jaren heen.
  • Draagt bij aan een gereguleerde waterafvoer bij piekbuien: Onze sedumdaken bufferen water en geven het daarna gereguleerd af. Ook is het afvoerwater relatief schoon omdat er minder opgeloste deeltjes van voeding, granulaat e.d. in zitten. Het afvoerwater kan dus vrijwel direct op het oppervlaktewater geloosd worden.
  • Vermindert city-heating
  • Houdt fijnstof vast
  • Lage CO2 footprint: Geen onderhoud betekent minder arbeid en dus minder toegevoegde CO2. Ook hoeven er door de jaren heen geen materialen vervangen te worden. Onze tegel gaat na het leggen ongeveer 20 jaar mee. Een schoon en duurzaam product dus. Met een lage CO2 footprint.
Alle product eigenschappen

Verankering in beleid

Mogelijke oplossingen voor klimaatadaptie via daken raken steeds meer verankerd in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces en de huidige gebouwde omgeving. (Natuur)inclusief bouwen is hier een voorbeeld van. Het draagt bij aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. Dit betekent dat beleidsmakers, vastgoedeigenaren en architecten de komende jaren steeds vaker te maken zullen krijgen met de aanleg van multifunctionele daken. Alle ‘vergroeningsplannen’ vanuit de overheid voor daken staan beschreven in het Nationaal Daken Plan.

Nationaal Daken Plan
Het Nationaal Daken Plan is een coalitie van partners die het potentieel van het dak willen benutten voor opgaven als klimaatadaptatie, verstedelijking en verdichting, duurzame energie, biodiversiteit, en gezondheid en dit willen verankeren in de stedelijke planvorming en de uitvoering daarvan. De partners van het Nationaal Daken Plan werkten eerder succesvol samen binnen de Green Deal Groene Daken (2014-2019).
Meer informatie

Vragen?

Robert Huitzing
R&D / Productie
06-13942466

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een sedumdak voor uw overheidsgebouwen? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan of neem contact op om met ons de mogelijkheden te bespreken.