Onze visie

Het nadeel van de huidige groendaken is vaak onderhoud. Ieder regulier groendak heeft in meer of mindere mate onderhoud nodig. Dat wil zeggen: onkruid moet verwijderd worden, bij droogte is extra water nodig en een paar keer per jaar wordt geadviseerd voeding toe te voegen voor een optimale groei.

Onderhoudsvrij

Onze visie om tot een onderhoudsvrije sedumtegel te komen is ontstaan uit het feit dat sedumplanten in de natuur eigenlijk helemaal niets nodig hebben. In de natuur groeien ze op een rotsachtige ondergrond en halen ze hun voeding uit de aanwezige mineralen in het gesteente, regenwater en dauw. Daarnaast groeit sedum op locaties waar andere planten moeilijk overleven. Dit betekent dat wanneer je deze natuurlijke habitat van sedum zou kunnen nabootsen, je een onderhoudsvrij sedumdak zou moeten kunnen realiseren. Met deze conclusie in het achterhoofd zijn wij gaan ontwikkelen wat uiteindelijk heeft geleid tot een onderhoudsvrije sedumtegel.

Een ‘echt’ groen dak

Met ons product zijn wij van mening een mooi, duurzaam en echt groen product te leveren. Echt groen omdat we bij alle facetten rekening gehouden hebben met de groen/duurzaamheidseisen. Zoals verlaging van de carbon footprint, het streven naar verbeterde lca/mki waarden, het recyclen van het product en het produceren van een schoon en milieuvriendelijk product. Het afvalwater afkomstig uit ons dak bijvoorbeeld, is schoner dan dat van reguliere groendaken doordat er minder oplosbare stoffen van voeding en substraat (gedeelte) in zitten. Waterschappen en waterzuiveringsbedrijven stellen vooralsnog alleen eisen aan de hoeveelheid water dat moet worden afgevoerd, maar op termijn zal ook de waterkwaliteit een rol gaan spelen.

Lage footprint en CO2 reductie

Wij leveren een product dat bijdraagt aan een groenere, schonere en betere leefomgeving in met name grote steden. Door het ontbreken van onderhoud en toevoegingen vermindert men de bijbehorende CO2. Want onderhoud in welke zin dan ook vereist actie: arbeid, transport en materiaal wat de CO2 footprint verhoogt. En bovendien de onderhoudskosten per m2 opdrijft door de tijd heen. Onze tegel mag bij aanschaf misschien iets duurder zijn dan het reguliere groendak per m2, maar op termijn bent u toch goedkoper uit. En groener. Als kanttekening willen we hierbij wel vermelden dat ons sedumtegeldak niet vergeleken kan worden met een weelderig groendak. Ons sedumdak is geen tuin, maar de ideale dakafwerking. Ideaal omdat het makkelijk te leggen/monteren is, leidt tot minder onderhoud en energiekosten, klimaat adaptief is en ook nog eens een mooie groene aanblik heeft.

Doorontwikkelen

De ontwikkelingen van ons sedumtegeldak staan niet stil. We maken nu gebruik van een 6-tal sedumsoorten, maar er zijn natuurlijk nog veel meer soorten die goed gedijen en die we willen testen. Hierbij kijken we niet alleen naar resistentie van de soorten, maar ook naar (bloei)kleur en bloeiperiode. Daarnaast zijn we bezig met het uit ontwikkelen van diverse bevestigings- en waterretentiesystemen. Omdat onze tegel handzaam is, is er veel mogelijk. Welke dakrand u ook heeft, welke spouw u ook nodig heeft, welke mate van retentie u wenst, of welke manier van bevestiging, er is veel mogelijk. Onze tegel is heel flexibel in gebruik en we denken dan ook graag met u mee over de mogelijkheden.

Onderhoudsvrij - sedum groeit op een natuurlijke manier
  • Rietweg 22
    8256 PH Biddinghuizen
  • 06-13942466
  • info@urbangreensystems.com