Onze visie

Het nadeel van de huidige groendaken is vaak onderhoud. Ieder traditioneel groendak heeft in meer of mindere mate onderhoud nodig. Dat wil zeggen: onkruid moet verwijderd worden, bij droogte is extra water nodig en een paar keer per jaar wordt geadviseerd voeding toe te voegen voor een optimale groei. Onze visie op sedumdaken is dat sedum, dat op een natuurlijke wijze groeit, helemaal niets nodig heeft.

Onderhoudsvrij

In de natuur groeien sedumplanten op een rotsachtige ondergrond en halen hun voeding uit de aanwezige mineralen in het gesteente en vocht uit regenwater en dauw. Tevens groeit sedum op locaties waar andere planten moeilijk overleven. Dus wanneer je deze natuurlijke habitat van sedum kunt nabootsen, is het in principe mogelijk om een onderhoudsvrij sedumdak te realiseren. Met deze constatering zijn wij gaan ontwikkelen met uiteindelijk als resultaat een onderhoudsvrije sedumtegel.

Een ‘echt’ groen dak

Met ons product zijn wij van mening een mooi, duurzaam en echt groen product te leveren. Echt groen omdat we bij alle product eigenschappen rekening gehouden hebben met de toekomstige duurzaamheidseisen. Zoals verlaging van de CO2 footprint en zo min mogelijk milieubelasting. Het afvalwater afkomstig uit ons dak bijvoorbeeld, is schoner dan dat van traditionele groendaken doordat er minder oplosbare stoffen (nitraten/fosfaten) van voeding en substraat in zitten. Waterschappen en waterzuiveringsbedrijven stellen vooralsnog alleen eisen aan de hoeveelheid water dat moet worden afgevoerd, maar op termijn zal ook de waterkwaliteit een rol gaan spelen.

Lage footprint en CO2 reductie

Wij leveren een product dat bijdraagt aan een groenere, schonere en betere leefomgeving in met name grote steden. Door het ontbreken van onderhoud en toevoegingen op het dak vermindert de bijbehorende CO2 uitstoot. Want onderhoud in welke vorm dan ook vereist actie: arbeid, transport en materiaal wat de CO2 footprint verhoogt. En bovendien de onderhoudskosten per m2 opdrijft door de tijd heen. Onze tegel mag bij aanschaf misschien iets duurder zijn dan een traditioneel groendak per m2, op termijn is het toch goedkoper. En groener. Als kanttekening willen we hierbij wel vermelden dat ons sedumtegeldak niet vergeleken kan worden met een weelderig groendak. Ons sedumdak is geen tuin, maar een ideale dakafwerking. Ideaal omdat het makkelijk te leggen/monteren is, vrijwel geen onderhoud nodig heeft, leidt tot minder energiekosten, brandbestendig is en ook nog eens een mooie groene aanblik heeft.

Doorontwikkelen

De ontwikkelingen van ons sedumtegeldak staan niet stil. We maken nu gebruik van een 5-tal sedumsoorten, maar er zijn natuurlijk nog veel meer soorten die goed gedijen en die we willen testen. Hierbij kijken we niet alleen naar resistentie van de soorten, maar ook naar (bloei)kleur en bloeiperiode.

Daarnaast zijn we bezig met het uit ontwikkelen van diverse bevestigings- en waterretentiesystemen en combinaties met andere installaties op het dak zoals zonnepanelen. Omdat onze tegel handzaam is, is er veel mogelijk. Welke dakrand u ook heeft, welke mate van retentie u wenst, of welke manier van bevestiging, er is veel mogelijk. Onze tegel is heel flexibel in gebruik en we denken dan ook graag met u mee over de mogelijkheden.

En tenslotte zijn we natuurlijk ook bezig met het ontwikkelen van een tegel op schuine daken en een tegel als gevelafwerking.

Onze visie op sedumdaken is dat sedum in de natuur helemaal niets nodig heeft. Geen voeding of extra water.
Onze visie op sedumdaken is dat sedum in de natuur helemaal niets nodig heeft. Geen voeding of extra water.
  • Rietweg 22
    8256 PH Biddinghuizen
  • 06-13942466
  • info@urbangreensystems.com