Overheid & Maatschappelijk Vastgoedbeheer

Minder groenkosten en klimaatadaptief

Groene daken kunnen bij uitstek een rol spelen in het leefbaarder en gezonder maken van een stad. Daarnaast dragen ze ook bij aan het oplossen van een aantal maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering en verstedelijking, energie, biodiversiteit en gezondheid. Het is niet voor niets dat veel gemeenten subsidie verstrekken voor de aanleg van groendaken.

Echter, met de aanleg van een groendak ben je er nog niet. Er is regelmatig onderhoud nodig en op termijn moeten er onderdelen vervangen worden. Met een sedumtegeldak van Urban Green Systems is dat niet nodig. De sedum op onze tegels groeit op een natuurlijke wijze en heeft geen extra water, voeding of onderhoud nodig. Dit alles leidt tot minder groenkosten en daarmee een lagere CO2 footprint. Voor overheidsinstanties belangrijke redenen, omdat hiermee een positieve bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Waarom een Urban Green Systems sedumdak

  • Onderhoudsvrij: onze sedumdaken zijn onderhoudsvrij. Het is leggen en klaar. De sedum behoeft geen extra voeding of water. Ook hoeft er geen onkruid verwijderd te worden. Dit betekent lagere groenkosten door de jaren heen.
  • Draagt bij aan een gereguleerde waterafvoer bij piekbuien: Onze sedumdaken bufferen water en geven het daarna gereguleerd af. Ook is het afvoerwater relatief schoon omdat er minder opgeloste deeltjes van voeding, granulaat e.d. in zit. Beter voor het grondwater dus.
  • Lagere lca/mki waarden: Geen onderhoud betekent minder arbeid en dus minder toegevoegde CO2. Ook hoeven er door de jaren heen geen materialen vervangen te worden. Onze tegel gaat na het leggen ongeveer 20-30 jaar mee. Een schoon en duurzaam product dus. Met een lage CO2 footprint.
Kijk hier voor alle voordelen

Verankering in beleid

Genoeg redenen voor gemeenten om het plaatsen van groendaken te stimuleren. Vanuit overheidswege wordt dit nog eens extra benadrukt door mogelijke oplossingen voor de klimaatproblematiek via daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces en de huidige gebouwde omgeving. (Natuur)inclusief bouwen is hier een voorbeeld van. Het draagt bij aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. Dit betekent dat beleidsmakers, aannemers en architecten de komende jaren steeds vaker te maken zullen krijgen met groendaken. Alle ‘vergroeningsplannen’ vanuit de overheid staan beschreven in het Nationaal Daken Plan.

Nationaal Daken Plan
Het Nationaal Daken Plan is een coalitie van partners die het potentieel van het dak willen benutten voor opgaven als klimaatadaptatie, verstedelijking en verdichting, duurzame energie, biodiversiteit, en gezondheid en dit willen verankeren in de stedelijke planvorming en de uitvoering daarvan. De partners van het Nationaal Daken Plan werkten eerder succesvol samen binnen de Green Deal Groene Daken (2014-2019).
Meer informatie

Vragen?

Robert Huitzing
R&D / Productie
06-13942466

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een sedumdak voor uw overheidsgebouwen? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan of neem contact op om met ons de mogelijkheden te bespreken.